// // //
// // //
  • po-pt: 9:00 - 20:00
MedenClinic

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna – to dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne. Mogą one być stałe (nie dające się usunąć z ust, z reguły cementowane do pozostałych zębów pacjenta), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), ewentualnie kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych).

Do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe a do stałych m.in. uzupełnienia ceramiczne – korony i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej-bardziej estetyczne).